CURRICULUM VITAE

Z. Engjëllush BEKTESHI

Z. Engjëllush BEKTESHI prej Nëntorit 2013 mban funksionin e Kryetarit të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve.

Z. Engjëllush BEKTESHI ka lindur në Skrapar, më 14 Mars 1966, është i martuar dhe ka dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë.

Z. Bekteshi është diplomuar për Jurisprudencë në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2006. Gjithashtu z. Bekteshi është diplomuar në Akademinë e Policisë në vitin 2000 dhe në Akademinë Ushtarake në vitin 1988. Zotëron gjuhën angleze. Z. Engjëllush Bekteshi është “Qytetar Nderi” i qytetit Baton Rouge Parish, Luiziana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Specializime, trainime profesionale:

Shtetet e Bashkuara të Amerikes, Departamenti i Drejtësisë
Program i Asistencës në Trajnim te Hetimeve Kriminale Nderkombetare;

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit
Siguria Diplomatike; 

Shtetet e Bashkuara të Amerikes, Lousiana State University
Edicioni i parë, Program Asistence Antiterrorizmi, Roli i Policisë në Menaxhimin e një krize; 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lousiana State University
Edicioni i dytë, Program Asistence Antiterrorizmi. Roli i Policisë në Menaxhimin e një krize; 

ICITAP Programi i Departamentit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, Tiranë
Planifikimi Strategjik i Aplikuar; 

ICITAP Programi i Departamentit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, Bato Rouge, Lousiana, Shtetet e Bashkuara te Amerikës
Menaxhimi i Situatave ne aktet terroriste dhe pengmarrje;

Instituto Superiore della Polizia di Stato, Casall Lumbroso, Roma, Itali
Manaxhimi i Krizave;

ICITAP Programi i Departamentit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, New Mexico
Ruajtje dhe Sigurimi i VIP-va (Personalitetet e larta shtetërore, trupi diplomatik, personalitetet e ndryeshme, etj);

ICITAP Programi i Departamentit te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, Tiranë
Ruajtje e Objektëve të Rëndësisë së vecantë (Institucione të rëndësisë shtetërore, të personave shtetëror dhe private me influencë në jetën sociale; të selive objekt sulmesh terroriste, grabitjesh të armatosura, etj);

Eksperiencat Profesionale:

2012-2013 Ministria e Brendshme, Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

2010-2012 Shef i Zyres se Antiterrorit, Drejtoria e Policisë Tiranë

2006 Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë Tiranë, Zyra e luftës kundër terrorit

1997-2000 Ministria e Brendshme, Reparti special “Brisku” Tiranë

1988-1997 Ministria e Brendshme, Komisariati i Policisë Sarandë

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.

Designed by M-TECH| © Copyright 2023 Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)