Na kontaktoni për çdo pyetje apo paqartësi që mund të keni!

Info

Blloku i Ambasadave,Rr. “Skënderbej”, Tiranë
Tel : +355 42 235 975
Fax : +355 42 235 975
Email : info@akshe.gov.al
Email 2 : info.akshe@gmail.com