MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE

AKSHE është institucioni përgjegjës për zbatimin e politikës shtetërore në fushën e kontrollit të eksporteve dhe importeve të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE

AKSHE është institucioni përgjegjës për zbatimin e politikës shtetërore në fushën e kontrollit të eksporteve dhe importeve të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

Dokumenta Ligjore

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon këto dokumente ligjore

Më shumë

Artikujt dhe Teknologjitë me Përdorim të dyfishtë

Të gjithë subjektet tregtare të cilët kanë si objekt të veprimtarisë së tyre…

Më shumë

Mallrat Ushtarake

Të gjithë subjektet tregtare të cilët kanë si objekt të veprimtarisë së tyre…

Më shumë

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.